VOJISLAV DURMANOVIĆ: Velika medresa kralja Aleksandra

Kada je vojska regenta Aleksandra ušla u Skoplje, Aleksa Šantić je protiv revanšizma napisao Pesmu s Vardara u slavu venčanja jednorodne braće sa slobodom. Kći poslednjeg prizrenskog paše i poslednja bosanska kadinica, filantropkinja Nimet-hanuma Jahić (etnička Turkinja) govorila je do duboke starosti: Ja sam pionir kralja. Iako praktično nema ustanove naše kulture kojoj kralj Aleksandar … Continue reading VOJISLAV DURMANOVIĆ: Velika medresa kralja Aleksandra