ELIS BEKTAŠ: Istinita bajka o upotrebi kulturnoumjetničkih sadržaja u procesu komandovanja

Jednom je meni moj dobri komandant kazao – Španac, de osmisli kako ćemo vojsku privići na kasarnski život u smislu da je komandiri ne moraju stalno podsjećat da izađe na postrojavanja. A tih je postrojavanja bilo nekoliko tokom dana, počev od onog jutarnjeg za fiskulturu pa za smotru i dizanje zastave te za ručak i … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Istinita bajka o upotrebi kulturnoumjetničkih sadržaja u procesu komandovanja