MINEL ABAZ: Bono Vox – dobar glas korporativnog kapitalizma

Eagleton zapaža kako se uspon do slave Bona Voxa “također podudara s postmodernim padom politike u spektakl”, da “kao slavni muzičar on ima podršku miliona, što znači da je politička elita rada da ga ima na svojoj strani”… Now, the past is deadLet’s focus on tomorrow insteadOh the tragic present saidThe past is dead(Bad Religion … Continue reading MINEL ABAZ: Bono Vox – dobar glas korporativnog kapitalizma