ELIS BEKTAŠ: Herojski protivnapad

Jednom se desilo da je kleti dušmanin izvršio silovit i iznenadan napad na naš položaj i to u času kad smo već bili okraćali sa municijom i bombama. Pritisak je bio toliko žestok da smo već bili počeli gubiti nadu ne samo u odbijanje napada već i u to da ćemo sačuvati vlastite živote pa … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Herojski protivnapad