JELENA PETROVIĆ: Crkva kao Zamjatinov grad

Precizna upotreba pojmova preduslov je za tumačenje i razumevanje krajnje kompleksnih, a naizgled jednostavnih jevanđeljskih poruka i istorijskih datosti. Ako Jevanđelje tumačimo preko unapred određenih konkretizacija, ili sugerisanjem autoriteta odozgo, time dobijamo predlog ili podlogu za interpretaciju koja uglavnom biva konačnica, bez intertekstualnosti ili upotrebne realnosti. Na taj način se unapred određenim tumačenjima sadržaja udaljavamo … Continue reading JELENA PETROVIĆ: Crkva kao Zamjatinov grad