SINAN GUDŽEVIĆ: Varave gusle

Jedan od prvih, ako ne i prvi i najprvi, koji je doveo do izraza paralelu srpskohrvatskih epskih pjevača sa Homerom bio je Splićanin Giulio Bajamonti, koga u našim krajevima zovu imenom Julije. Bajamonti je u tekstu “Homerov morlakizam” (Morlacchismo d’Omero) godine 1797. napisao kako je Homer živio još u vrijeme kad Grci nisu pisali niti … Continue reading SINAN GUDŽEVIĆ: Varave gusle