VLADAN VUKLIŠ: Emigranti slobode. Post Scriptum o jugoslovenskim dobrovoljcima u Španiji

Napomena: Ovaj tekst je prilagođeni zaključak doktorske disertacije istoričara Vladana Vukliša o učešću Jugoslovena u građanskom ratu u Španiji. Tekst se objavljuje povodom konferencije “Jugosloveni u španskoj republikanskoj vojsci (1936–1939): Ažuriranje spiska jugoslovenskih dobrovoljaca i nova istoriografska istraživanja”, koja se održava 18–20. maja 2023. u organizaciji Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu. Tekst ujedno … Continue reading VLADAN VUKLIŠ: Emigranti slobode. Post Scriptum o jugoslovenskim dobrovoljcima u Španiji