FARUK BORIĆ: 10 godina inicijative “Pojas i put” – Pogled unazad i prema budućnosti

Deset godina nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping predložio svijetu da, po uzoru na nekadašnji Put svile koji je vijekovima spajao Stari svijet, pokrene Inicijativu “Pojas i put” (BRI), u Pekingu je održan Treći forum. Riječ je o događaju koji spada među najvažnije u 2023. godini, ali i šire. Posljedice ovakvog foruma po brojnim pokazateljima, uključujući broj učesnika, među kojima su predstavnici preko 150 država svijeta, preko broja potpisanih ugovora, pa do najave daljeg smjera koji trasira Kina, dalekosežne su za cijelu planetu.

Deset godina u historiji je kratak period, baš kao što je u ljudskom životu dug. U deset godina, BRI je od ideje koja je postojala u viziji kineskog lidera, postala solidna internacionalna struktura, nezaobilazna činjenica za svakog ko se bavi međunarodnim odnosima. Bez obzira kako gledali na BRI, ne može se zanemariti da je snažno utjecao na odnose između država diljem svijeta.

BRI je nagovijestio novi smjer i novi kvalitet u djelovanju Kine na međunarodnom planu. Nakon ove incijative, a odgovarajući na nove izazove sa kojima se susreće današnji svijet, Kina je ponudila rješenja kroz triling globalnih inicijativa: razvojne (GDI), sigurnosne (GSI) i civilizacijske (GCI). Ove inicijative, kao i nešto starija BRI, svjedoče o duboko promišljenom i proaktivnom načinu na koje kinesko liderstvo predvođeno predsjednikom Xijem posmatra svijet i nudi rješenja. To je poseban kvalitet koji prepoznaju brojne države diljem planete, možda najviše takozvani globalni Jug, koji je dugo patio zbog negativnih pojava kao što su kolonijalizam i rasizam. Uostalom, za bolje razumijevanje Kine danas, svako bi trebao uzeti i pročitati Xijevu knjigu “Upravljanje Kinom” (The Governance of China), onda bi razumijevanje procesa koji se dešavaju u samoj Kini ali i ponašanju Kine na međunarodnom planu postalo mnogo veće.

Danas, kada neki kritikuju BRI, pokušavaju ga apriorno smjestiti na negativnu stranu povijesti, prikazati kao kineski alat za ostvarivanje hegemonije, širenja utjecaja na dijelove svijeta uz korištenje mehanizama kao što su dužnička zamka, kako bi se ostvarila kontrola nad resursima i drugim bogatstvima različitih država. Baš kao da je BRI logičan nastavak kolonijalizma i rasizma, kao da dolazi iz iste matrice koja je podjarmljivala ljude i države iz udaljenih kutaka svijeta. Kao da je kineska čizma a ne neke druge, ognjem i mačem širila svoj utjecaj, pa sada, kada Kina pruža ruku kroz BRI, imamo razloga da budemo zabrinuti. BRI je u svojoj suštini plemenita inicijativa, zasnovana na vjerovanju da različite države mogu zajednički raditi na obostranoj koristi, kroz različita povezivanja, od politike, preko trgovine, instrastrukture, finansija, do međuljudske saradnje. Takva inicijativa može biti sve, ali ne može biti primjer neokolonijalizma, ili nefer odnosa velike Kine spram drugih država, pa i onih malih, poput Bosne i Hercegovine.

Šta je BRI donio BiH? Donio je bezvizni režim koji je omogućio procvat turizma nedovoljno razvijenoj privredi. Mnoštvo kineskih turista opet nakon COVID-19 dolazi u BiH, malu, udaljenu, egzotičnu državu na jugoistoku Evrope. To je još daleko od vrtoglavih brojeva koje sa Kinom ostvaruju poznate evropske turističke destinacije, ali to je komparativna prednost. To će dovesti do daljeg procvata međuljudske saradnje. Zahvaljujući BRI, kineske kompanije prisutne su u BiH, prijavljuju se za javne tendere, neke poslove uspješno dobijaju i završavaju, poput rekonstrukcije tramvajske pruge u glavnom gradu BiH, što je Sarajevo čekalo više od 40 godina.

Svako ovakvo povezivanje BiH sa Kinom prate snažni pritisci iz različitih centara moći, koji ih žele spriječiti. To je tužna stvarnost svijeta u trećoj deceniji XXI vijeka. Evropi u cjelini, pa i maloj BiH, danas fale lideri sa vizijom, koji će znati, bez da im se objašnjava, da je uzaludno iscrpljivanje u blokovskim podjelama i sukobima, a sve kako bi se zaustavio dalji kineski rast. Naredna dekada u tom smislu, i u kontekstu BRI, bit će ključna. Svijet 2033. bit će još globalno manji, a hoće li biti kvalitetniji, ovisi, između ostalog, i kako će multipolarni svijet odgovoriti na pruženu kinesku ruku kroz razvoj digitalnog, ekološki zelenog BRI-a.

Piše: Faruk Borić, urednik “Glasa Kine”, izvršni direktor Centra za promociju i razvoj Inicijative “Pojas i put”.
Foto: MidJourney prompt by Preokret

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top