ALEKSANDAR BAUCAL: Matematika državne korupcije

Gruba procena potencijalne korupcije u vezi sa budžetom pokazuje da postoji “puno zelenih razloga” da se zadrži vlast koja neće biti pod bilo kakvom kontrolom…

Budžet Republike Srbije za 2024. godinu je već usvojen. Umesto da se u decembru iskoristi pretpraznično raspoloženje građana i da se najvažniji zakon u svakoj državi usvoji na brzinu, ove godine je budžet usvojen jednako netransparentno ali mnogo pre novogodišnjih praznika. To je bio jedan od ranih znakova da se vlast sprema za izbore.

Kada se planirani troškovi u budžetu za narednu godinu izraze u evrima, Vlada će imati na raspolaganju skoro 18 milijardi evra, ili osamnaest hiljada miliona evra. To je broj sa puno nula – 18.000.000.000 evra. Prebrojte nule da proverite da nisam pogrešio – treba da ih bude devet.

Svako od nas kome se život kreće u rasponu od par evra do sto evra to je teško zamisliva suma. Da bismo doživeli njenu veličinu, dobro je da je prevedemo u nešto što je bliže našem iskustvu. Za tu sumu može da se kupi oko devet miliona kvadrata stambenog prostora (ako je cena jednog kvadrata oko 2.000 evra) što je ekvivalentno 120.000 stanova sa prosečnom veličinom od 75 m2. Za ovu sumu može da se izleči 9.000 dece koja boluju od spinalne mišićne atrofije koja se uspešno leči lekom “zolgensma” koji košta oko dva miliona evra. Ona bi, takođe, bila dovoljna za izgradnju 6.000 do 9.000 vrtića ili škola.

CEO TEKST PROČITAJTE NA PORTALU VELIKE PRIČE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top