KULTURA

JOVAN ČEKIĆ: Umetnost mnoštva

“Sa raspadanjem prethodnog sveta, tumaramo između njegovih fragmenata i uspostavljamo drugačije mreže između njih kao čvorišta. Savremena umetnost od instalacije prelazi na umrežene slike mišljenja, koje zahvaljujući novim tehnologijama sve manje zavise od prostorno-vremenskih koordinata i ograničenja koje diktira dispozitiv umetnosti i još radikalnije dovodi u pitanje ne samo granicu između umetnosti i života već, …

JOVAN ČEKIĆ: Umetnost mnoštva Read More »

BORISLAV PEKIĆ: Gvozdeni putevi naših nepoverenja

Među pi­smi­ma koja do­bi­jam po­vo­dom ovih ko­men­ta­ra ima i jed­no jav­no koje po­min­jem s od­vrat­nošću, iako će nam, po vol­ji iro­ničnog pa­ra­dok­sa, ono pomoći da iza­be­remo da­na­šnju temu i iz­ve­de­mo još jed­nu raz­li­ku između našeg i en­gle­skog ka­rak­te­ra. Je­dan od umil­ja­ti­jih pa­su­sa pi­sma ­jed­nog pse­u­do-Živo­rada iz Kra­gu­jev­ca, gla­si: „Is­pa­da da ste vi, go­spo­di­ne la­žov ili …

BORISLAV PEKIĆ: Gvozdeni putevi naših nepoverenja Read More »

ALMIR ALIĆ: Fenomenologija zvuka

Priča iz knjige „Sjaj i beda tranzicije“, Fabrika knjiga 2023. „Napravljen sam od zvukova…“ „Zvukova?!“ „Već trideset i pet godina moje tijelo je samo puka rezonantna kutija ispunjena mehaničkim talasima koji se odbijaju o skrivene uvale duše da bi se konačno negdje, u dubokoj utrobi ugušili u simetriji vlastitog eha. Nekada čujem grmljavinu, kao prijetnju, …

ALMIR ALIĆ: Fenomenologija zvuka Read More »

DEJAN STOJILJKOVIĆ: Robert Hajnlajn, čovek koji je stvorio Ilona Maska

I danas se lome koplja oko njegove filozofije, poetike i pogleda nas svet. Proglašavaju ga rasistom, ženomrscem, čak i fašistom… Ilon Mask, multimilijarder, genije, vizionar, inovator, čovek sutrašnjice, baš kao i mnogi drugi slični njemu, deluje kao da je stvorio samog sebe ni iz čega. Na kraju krajeva, čovek je napustio doktorske studije na Stanfordu …

DEJAN STOJILJKOVIĆ: Robert Hajnlajn, čovek koji je stvorio Ilona Maska Read More »

MUHAREM BAZDULJ: A Uelbek kaže: „Uništiti!“ – Najbolji roman dvadeset i prvog veka

Početkom prošle godine Mišel Uelbek je objavio roman „Anéantir“. Za razliku od nekoliko prethodnih romana ovog pisca, kad je srpska publika imala privilegiju da među prvima čita njihov prevod, skoro paralelno sa čitaocima originala, sada, već dvadeset meseci kasnije, srpskog izdanja nema, mada se najavljuje. Za nestrpljive, tu je, međutim, hrvatsko izdanje objavljeno još krajem …

MUHAREM BAZDULJ: A Uelbek kaže: „Uništiti!“ – Najbolji roman dvadeset i prvog veka Read More »

MOMČILO B. ĐORĐEVIĆ: Hrana kao temelj kulturnog identiteta – Reci mi šta jedeš, reći ću ti ko si

Nacionalne navike u ishrani izražavaju sve aspekte našeg bitisanja: religiozne tabue, klasnu strukturu, geografiju, ekonomiju, pa čak i vladu i državnu upravu. Hrana je pokazatelj plima i oseka u ekonomiji, promena obrazaca u trgovini i geopolitičkim savezima, ona definiše naše vrednosti, status u društvu i zdravlje. Siromašni još uvek pretežno jedu ugljene hidrate i mast, …

MOMČILO B. ĐORĐEVIĆ: Hrana kao temelj kulturnog identiteta – Reci mi šta jedeš, reći ću ti ko si Read More »

STEFAN SINANOVIĆ: Šekspiru ovo nikad nisu radili

Ideologije se smenjuju brže nego naraštaji, još su trošnije. Istinska vrednost prkosi njihovoj propadljivoj suštini i, uprkos magli i čarima, opstaje – kao svet, i kao Šekspir… Kroz četvrti distrikt lučkog grada Fajfa u Norveškoj, kroz maglu i sitnu kišu, pohabane barže i kontejnere išarane grafitima, sporo se kreće kolona glasnih motocikala. Na drugoj strani …

STEFAN SINANOVIĆ: Šekspiru ovo nikad nisu radili Read More »

Scroll to Top