Impressum

Glavni i odgovorni urednik: Vuk Bačanović

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Elis Bektaš

Novinari: Bojana Kovačević, Marina Simić (Beograd), Muhamed Kovačević (Sarajevo), Novak Lukovac (Beograd)

Stalni saradnici: Muharem Bazdulj, Eliezer Papo, Vojislav Durmanović, Davor Džalto, Ljubomir Popović, Aleksandar Đokić, Boris Delić, Rade Likić, Adnan Bratić

Email: preokretportal@gmail.com

Scroll to Top