Impressum

Glavni urednik: Antonije Kovačević

Zamjenik glavnog urednika: Vuk Bačanović

Novinari: Bojana Kovačević, Marina Simić (Beograd), Muhamed Kovačević (Sarajevo), Nikola Stanković (Podgorica)

Stalni saradnici: Muharem Bazdulj, Nenad Filipović, Eliezer Papo, Semir Behram, Vojislav Durmanović, Davor Džalto, Ljubomir Popović, Elis Bektaš, Boris Delić, Rade Likić, Jasmin Hasanović, Adnan Bratić

Email: [email protected]

Scroll to Top