NAJSTARIJI HERCEGOVAČKI DOKUMENT O DUVANSKOJ ŠTETNOSTI: I duhana ne pi(j)te, to je smrdljivo i pogano pijanstvo

U Crkvi rođenja presvete Bogorodice u Ljubinju čuva se Služebnik izdat u venecijanskoj štampariji Jerolima Zagurovića 1580.godine. Na kraju knjiga na pet stranica nalazi se propovijed zapisana rukom popa Miloša Ivanovića iz 1712. godine.

Pop Miloš usrdno moli boga i prijeti grešnicima. Među poznatim grijesima je i uživanje u duvanu. Međutim u to vrijeme kao da riječ “pušenje” još nije postojala pa su ljudi za konzumaciju duvana vezali glagol piti, jer ih je zavisnot o duvanu jako podsjećala na zavisnost o alkoholu. Donosimo prevod kompletne propovijedi koju je sa staroslovenskog preveo i prilagodio jerej Saša Kojović.

“Onima koji po zapovijesti Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista i zapovijesti svetih apostola i svetih otaca i u blagodati Presvetog Duha žive, svima pravoslavnim hrišćanima velikim i malim, koji žive u pravoslavnoj vjeri hrišćanskoj u Hristu Bogu radovati se vama dušom i tijelom sa Bogom koji daje domove čedima vašim na mnoga ljeta amin!

I tako da znate pravoslavni hrišćani, zapovijest Božiju, dobro je da se bojite Boga i zapovijest Njegovu tvorite umom i djelom. I da pravo živite i među sobom ljubav da imate. Jedni drugima od srca dobro mislite i ustima pravo govorite. I starce poštujte kao svoje oce, i [one] koji su pred vama – kao braću. Budite milostivi prema siromašnima i ubogima i od svoga imetka dajte, da nađete nagradu u dan pravednoga suda. Pazite se od grijeha. Ne kunite se imenom Božijim i ne idite lažljivim prorocima. Pazite se od bluda i skotološtva.

I duhana ne pi(j)te, to je smrdljivo i pogano pijanstvo i smrt i dušepogubno. I ko ga pije, ne da mu se pričestiti ni na samrti.

Nemojte reći nijesmo to znali. I ne slušajte raslabljene i zle ljude, koji se Boga ne boje, te vas raspuštaju da umrete u grijesima vašim. I koji hrišćanin sagriješi ili mnogo, ili malo, potrebno je mnogo oplakivati svoje grijehopade, da opet nađemo milost Božiju. I treba da svoga duhovnog oca zapovijedi čuvajte. I mlađe učite da imaju duhovnika, pošto smrt žanje kao srp i stara i mlada. O jao tome čovjeku, koji tamo pođe bez ispovjesti. Pomišljajte na smrt ljutu i gorki i strašni sud i mučenje griješnikâ. I carstvo nebesno pravedni imaju. Imajmo ljubav prema Bogu, više nego sami prema sebi. I bližnjega kao sebe volite i smirujte. I straha Božijeg u srcima imajte u sebi. I molitvu u ustima pravo govorite neprestano: „Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me“. I tako ćete se sačuvati od grijeha, izbaviti od muka vječnih. I svojeglavo ne hodite, nego pitajte duhovne oce, kako vam oni kažu, tako činite. U svemu se časno i lijepo držite, kao što su i oci naši. Srijedu i petak i poste da lijepo postite, kako je zapovijed Božija i crkvena da je hrišćanskom djelu i zakon Božiji. Naći će te u čas ishoda duše od tijela , jer piše: „U kakvu te djelu nađe smrt, tako će ti se suditi“. I koji se kadgod među sobom svade i popsuju se, a da se ne žele praštati, odtog dana sveštenik njemu ne sme tvoriti zakona, ni primati liturgije, ni bilo kakvog dara crkvenoga da ne bude udostojen, da ne bi bio sa njima osuđen. To je Bogu najmrži grijeh od svih grijehova. Praštajte jedan drugom krivicu i čisto na molitvu idite i da i čeda vaša od vas nauče se dobrom djelu. Ka jedinome Bogu gledajmo i Božiju volju da tvorimo. I molite se i umiljujte se Bogu, plačite i umirujte. Uvijek pomišljajte na smrt, svi imamo umrijeti i mi, kao i oci naši i braća. I preći ćemo iz ovoga vijeka, u one beskonačne vijekove. I u mjesta strana ići ćemo. I vidjećemo tamo ono što nikada ne vidjesmo. I staćemo pred strašni i užasavajući Hristov sud. Pripremajmo se za sretanje toga. Ispovijedajmo se i plačimo Bogu. Sa vama blagodat! I koji hrišćanin jede meso bijele nedjelje, da se ne pričesti i nafore da mu se ne da, ni na Vaskrsenje.

Bladodat Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek.”

Izvor: Naša Hercegovina Foto:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top